< > x

< >
  • Typový rodinný dům EKOL PLUS
  • Zastavěná plocha - 111 m2
    Užitná plocha - 161,8 m2
    Obestavěný prostor - 732 m2

Rodinný dům EKOL je navržen jako pasivní, projekt však nabízíme i ve standardu nízkoenergetickém. EKOL je koncipován jako přízemní dům s obytným podkrovím pro tří až čtyřčlennou rodinu. Ve větší variantě EKOL PLUS pak může sloužit rodině s většími prostorovými nároky, případně k vícegeneračnímu bydlení. Tvaroslovím se EKOL odkazuje k tradičnímu českému domu, využívá však výrazových prostředků soudobé architektury a působí záměrně současně, bez "stylového" napodobování minulosti. Tento přístup umožňuje snadné zasazení domu do místního kontextu.