< > x

< >
  • Studie dopravy v klidu
  • Hradec Králové, Moravské Předměstí sever
  • urbanistická studie 2010
  • Objednatel Magistrát města Hradec Králové
  • spolupráce s URBS v.o.s.